http://megafonerna.se/

Youtube: megafonerna webb-tv 

Besök gärna vår hemsida för att se min och megafonernas kamp ute i samhället.