http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-sexualbrottsutredning-presenteras

Vad kan gå fel?

1. Om man redan idag har svårt att ta våldtäkt på allvar, hur blir det då med denna mjukost tolkning av våldtäkt?

2. Övergrepp byts ut mot ”kränkt”..? Så att sätta på ett barn är förenligt med att kalla någon för ”blatte”?

3. Jag kommer från en konspiratorisk bakrund och jag kan inte låta bli att tänka ”canche, bara canche gör man så här för att röra ihop statistiken och därmed göra det mycket svårt att få fram tydlig fakta”…. canche.

”Våldtäktsbegreppet ska ersättas med begreppet sexuellt övergrepp. Enligt kommittén kan dagens begrepp leda till att brottsoffer inte anmäler och förövare anser att inget brott har begåtts. Andra begrepp ska också ändras. Sexuellt tvång ska kallas sexuell kränkning, våldtäkt mot barn ersätts med sexuellt övergrepp mot barn. Det nuvarande brottet sexuellt övergrepp mot barn ska benämnas sexuell kränkning av barn. ”

Annonser