IMG_6393.JPGHan skämtar inte. Detta är den generella synen på västerländska kvinnor bland minoriteter. Det är ingen slump att västerländska kvinnor ofta är offer vid våldtäkter, eller nästan alltid. De lever ett syndigt liv= de ber om det, de förtjänar det.

Genom att hela tiden peka på kvinnan så har hjärntvätten gjort att kvinnorna från tex våra länder eller Afrika alltid tar på sig skulden. Ett mönster som håller på att växa sig stark även i Sverige, i skuggan av den selektiva ”antirasismen”. De till och med försöker att skydda de mest primitiva delarna av religionen och kulturen.

Hur ska man man kunna värna om sin tro och kultur, när man konstant försöker att sopa problemen under mattan? De godas tystnad är lika skyldiga som de onda.

Annonser