IMG_6357.PNG

Enda sedan jag startade upp gruppen WGAM(white girls also matter), så har jag förfasat mig över hur många som hör av sig privat till mig och mina admins, personer som själva har varit med om våldtäkter och i vissa fall ganska brutala saker. Ibland så tidigt som nyblivna tonåringar. Trauman som de har burit med sig upp i vuxen ålder pga rädslan för att inte bli trodda, ingen tillit till rättsystemet eller för att samhället mycket ofta eller nästan alltid ställer sig bakom gärningsmännen.

Det krävdes en grupp likt denna för att visa kvinnorna att de inte bär skulden, för att dessa kvinnor ska träda fram ur skammens skugga. En skugga som skapades av ett sammarbete mellan svensk media, femi-narcissism, regnbågs-folket och godhets-knarkare a lá vänstern. De tillsammans har genom sitt hycklande och ryggradslösa beteende, lyckats att undvika konflikt med extremism och kulturer med en förpestad kvinnosyn. Istället vill man på skattjakt efter ”rasism” och beskylla alla män.

Detta har resulterat i att man idag ursäktar våldtäkter och skyddar gärningsmännen. Man vågar helt enkelt inte att konfronter invandrare som utmärker sig ganska kraftigt i dessa brott pga en rutten kvinnosyn. De tycks tro att all form av kritik och krav på skyldighet/ansvar från de som kommer hit, kan resultera i att en ny ”hitler” kanske råkar att återuppstå. Så istället offrar man kvinnorna för att behålla sin fantasi-illusion om en ”mångkulturell” värld. Som egentligen inte är något annat än godhets-knarkarnas bränsle till narcissism. Att använda oss invandrare för att smeka sitt eget ego och tjäna sig en hacka på vårt ”lidande”.

Så därför vill jag uppmana er att alltid stå bakom dessa kvinnor som idag tycks ha blivit offerlamm på ”mångkulturens” altare. Om ni vet med er att det är rättegångar på gång eller kanske en person som behöver stöd att anmäla osv. Så snälla gör ett inlägg i gruppen och organisera er. Det betyder världen för tjejer/kvinnor om tex några av oss ställer sig bakom dem. Därför är kläderna som vi tryckt så viktiga. De signalerar att någon är här, som faktiskt bry sig om dig.

Vi är över 8000 medlemmar, vi har redan vandringar runt om i landet och gruppen fungerar även som ett stöd för de drabbade och för deras anhöriga. Gruppens namn var ett gensvar på alla gnälliga minoritets-grupper som vill ha en gratis förtur genom livet i Sverige utan att ta hänsyn till någon annan än sin egen färg. De verkliga offren syns inte och hörs inte.

Annonser