Etiketter

IMG_5839.JPG

Ni bara måsy läsa Jens artikel. Kanske en av 2017:s viktigaste läsning.

”JAG HAR NÄRT EN KURDISK NATIONALEKONOM VID MIN BARM…”

I slutet av 2016 blir jag kontaktad av en journalist på en av våra största dagstidningar. Hen har sett mina skriverier på nätet och vill uttrycka sitt stöd när det gäller mina teser kring svensk media. Personen ifråga känner sig uppgiven över tillståndet på sin egen redaktion och över svensk media i allmänhet; hen kallar det ett ‘intellektuellt och moraliskt haveri’.

Klicka på länken för att läsa intervjun.

https://jensganman.wordpress.com/2017/01/09/jag-har-nart-en-kurdisk-nationalekonom-vid-min-barm/

 

Annonser