parasit mengerikan ini bisa menyerang kapan saja

”Antirasist”= Personer som parasiterar på välfärdssystemet. Men som även gynnas av systemet som det är idag. Det kan vara av ren profit el tex en form av narcissistisk belöning.

”Rasister”= De som bygger upp välfärdssystemet och ett fungerande samhälle med struktur och samspel. Ett samhälle utan parasit-beteende där alla hjälps åt.

Därför ser ni att ”antirasisternas” demonstrationer el representanter oftast består av 80% bidrags-tagare, 20% medelklass/överklass och hjärntvättade fjortisar. De alla vet om att skulle ”rasism” segra, så kommer samtliga av dessa individer att gå under. Deras identitet, räckmacke-liv och inkomst kommer att haverera.

Så egentligen borde man byta ut de två benämningarna till följande:

”Antirasist”= Parasit
”Rasist”= Anti-parasit

Annonser