Åh yes, förstärk gärna bilden av att allt brunt är offer från krig som aldrig kan göra någon illa. Så våga inte att kritisera oss.

Man börjar tidigt att programmera barnen i ”antirasismens” tecken, vilket på ren svenska betyder att känna ett självförakt och att alltid värna om alla färger förutom sin egna.

Men även att man hela tiden genom media och litteratur normaliserar bilden av ett icke svenskt Sverige. På så sätt så blir övergången till det nya zverige naturlig och reser inte så många frågetecken. För varje ny generation som fostras i detta samhället kommer att dras längre och längre bort från sina rötter. Även de som kommer hit utifrån, de med bakas in i ”du är med svensk” degen, vilket även här resulterar i att man förlorar sina rötter och sitt kulturarv.

Ett folk utan enighet el rötter blir ett lättpåverkat sådant och ett lättkontrollerat sådant. En dröm för makteliten att plundra..

Annonser