http://touch.metro.se/nyheter/freja-18-ar-ickebinar-strukturerna-dodar-transpersoner/EVHpdr!I3NpKtgvx0PqE/

Här har ni ett perfekt exempel på den nya generationen som har fostrats fram genom ett ideologiskt vansinne, där den privatägda median funkar som bensin för att sprida detta giftet genom kanaler som träffar barnen i tidig ålder.

Som senare växer upp osäkra, sexuellt skadade, narcissistiska och vilsna. En ny typ av människor skapas, en individ utan grund el kunskap. En dröm för makteliten att kontrollera genom propaganda. Man formar tomma ytliga skal med åsikter som saknar vikt och logik. Åsikter som passar innanför de tillåtna ramarna. En befolkning som förväntas att tycka och agera lika.

Det ser ni redan idag, hur vi sakta byts ut mot en okunnig ny generation. Ett samhälle som äts upp av primitiva kulturer, där skolorna ligger på botten. 80-talisterna och en liten del av 90-talisterna skulle jag vilja påstå är där kedjan för kritisk och självständigt tänkande bryts.

Så tro inte att samhället enbart äts upp av minoriteter från insidan. För att krossa nationalstaten till totala botten, så måste man forma befolkningen till att öppet ta emot det som makteliten bjuder på. Likt två pusselbitar som passar varandra galant.

Annonser