”Alla stora civilisationer växer tills de faller ihop och en analys visar att dessa nationer alltid har begått självmord.

Hur förstör vi ett land eller en civilisation? Jag har en idé som jag modifierat ur Mark Lamms tankar från början av 2000-talet.

1. Gör landet till ett flerspråkigt och multikulturellt land. Historien (be)visar att ingen nation har överlevt de spänningar som två eller flera kulturer förorsakat. Flerspråkiga land är en välsignelse för individen men en katastrof för samhället.

2. Skapa det mångkulturella samhället genom att öppna portarna och tillåt invandring.

3. Koncentrera dig på kulturer med låg eller obefintlig utbildning.

4. Låt invandrarna behålla sin kultur och uppmuntra dom till att inte integrera sig utan låt folk tro att olika kulturer i samhället är en rikedom.

5. Lär människor att alla kulturer är likvärda och alla människor är jämställda.

6. Beundra och förespråka kulturella olikheter i stället för nationell enhet.

7. Se till att den snabbast växande gruppen har den sämsta utbildningen och tillåt att dessa människor stjäl, råna och trakasserar övriga majoriteten.

8. Se till att minoriteterna skyller på majoriteten för att de inte lyckas i samhället.

9. Uppmuntra medierna till att stöda diversitet för det ökar spänningarna i samhället och gör debatterna intressantare.

10. Skapa förbjudna samtalsämnen som inte får behandlas i medierna. Om någon tar upp dessa, kalla honom för rasist eller främlingsfientlig.

11. Upprepa att en gemensam historia, ett gemensamt språk och gemensamma drömmar är nazistiska ideal.”

 

Annonser