image

”Zvennehura” festivalen är i fullgång. Men kom ihåg innan ni förvandlas till ”rasister”, att detta är ”barn” och de kommer ifrån ”krig”.

Vilket betyder att istället för att visa tacksamhet, skyldighet och ett gott uppförande gentemot ”zvennehura” landet som en gång gav de mat och tak över huvudet. Så våldtar man dess befolkning, begår grova våldsbrott och bedrar systemet.

Make’s perfect sense, eller hur?

Nästa gång någon stannar för att hjälpa mig med bilen, så ska jag sätta på honom, råna honom och sen tömma hans konto.

Sen säger jag bara i rättegången ”jog inte förshtå zvenska, jog chutton år, min family die in war*tåriga ögon*”.

Efter att jag har gått fri så anmäler jag ”zvennebogen” för hets mot folkgrupp. Dubbel-vinst!

Det nya zverige!

 

Annonser