Inget nytt, men skönt med lite ”rasistisk” fakta.

Vill man krossa de nordiska länderna, så måste man se till att göra resan hit värd, man måste ge de som kommer någon form av VIP, känslan av att de är speciella.

Det är här bidragen och förturen sätts i spel. Lägg därtill ”offer” perspektivet, att allt utifrån är ”offer”. Detta gör att den svenska befolkningen känner någon form av skyldighet att hjälpa alla ”offer”. Svenskar är ett exemplariskt folk i många avseenden, men ack så naiva och godtrogna. Vilket leder till att man helt blint ger upp sitt land och hugger sitt folk i ryggen.

Dessutom är välfärds-principen uppbyggd på att ”ge och ta”. Man hjälps åt helt enkelt, en sorts trygghetsförsäkring. Att välfärden är stark i Sverige beror mycket på att svenskar och vi som har vuxit upp här när Sverige faktiskt kunde hjälpa på riktigt, vi är inarbetade i detta systemet. Speciellt vi utifrån fick mycket hjälp att assimileras in i samhället. Det fanns stuktur och det fanns resurser. Vi växte upp med läran om skyldigheter och eget ansvar.

Idag finns inget av detta kvar. Idag staplar man folk på högar ute i getton, utan någon hjälp. Man isolerar människorna från samhället. Dessa i sin äter på välfärden utan att själva bidra. Vilket med tiden gör att välfärden ger mer än den får tillbaks. Inom snar framtid så kommer givetvis detta systemet att krascha. Vilket är hela syftet med agendan, inget land i Europa ska vare sig vara självständigt el självförsörjande.

Varför skulle de som kommer hit ens vilja jobba? Jag menar Zvennehura landets bidragssystem är som bäddat för bedrägeri.
Den gyllene moroten som gör att världens folk sätter sin fokus mot Sverige.

Prova att stänga av bidragssystemet i en månad, så komme ni självmant att få se hur ”attraktivt” Sverige är utan bidragen.

Annonser