Det finns ingen vinst i att göra folket friska. Privata företag är inte intresserade av folket bästa. Det är hela charmen med att privatisera företag och verksamheter.

Finanseliten har andelar el är delägare i läkemedelsbolag som matindustrin. Genom att ösa in kemikalier i maten för att vinstmaximera, så sjunker befolkningens hälsa i en ganska snabb takt, speciellt om ttip klubbas igenom vilket kommer att ge utländska företag fria händer i Sverige.

Detta i sin tur kommer att driva folket mot läkemedelsindustrin för att återigen vinstmaximera.

Hela idén är att låsa in oss i en form av privatiserad vinstmaximerande kvadrat där varje hörn plundrar dig på ett el annat sätt. Kontrollerade, överbevakade, plundrade och vilsna.

Prof Dan Larhammar arbetar för läkemedelsindustrin och kritiserar samtidigt alternativmedicin

”Professor Dan Larhammar från Vetenskap och Folkbildning kritiserade den 7 januari 2015 i SVT Aktuellt läkaren Ursula Flatters, från den antroposofiska och alternativmedicinska Vidarkliniken. Samtidigt sitter Dan Larhammar i styrelsen i konsultbolaget Larhammar Consulting AB som hjälper läkemedelsindustrin att snabba på introduktionen av nya läkemedel på den svenska marknaden.”

Annonser