Lasse Wilhelmson intervjuar Bechir Rabani.

Läs hela intervjun på:

https://lassewilhelmson.wordpress.com/2016/04/30/bechir-rabani-intervjuas-av-lasse-wilhelmson/

 

”Bechir Rabani är 32 år och bor i Skåne. Jag har under några år tagit del av hans skriftställning. Dels på hans egen blogg Crystalklart, dels i olika Face-book grupper, men även på till exempel webbtidningen Arab Nyheter och i papperstidningen Nya Tider, där flera av hans artiklar publicerats. Bechir har många så kallade följare, inte minst i den yngre generationen. Han skriver oftast kortfattade ”pamfletter”, som är raka och fräckt ironiska. Men även mycket detaljerade iakttagelser av beteendemönster och mentaliteter. Modiga sammanfattningar av de problem som handlar om massmigrationen, multi-kultur, ekonomi, media och de nykoloniala krigen. Och sist men inte minst om hur allt detta sammantaget kan göras begripligt för en bredare publik. Det har gjort honom till en mycket tydlig, uppskattad och fruktad profil i alternativ media, som förtjänar en särskild presentation.”

Annonser