http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22339192.ab

Den destruktiva globaliseringen är snart i sin slutfas. Det finns inte en chans i världen att Europa kommer att överleva det trycket som väntar.

Nationalstaterna kommer att falla likt dominobrickor. Vilket har varit ett av de största syften med denna ”refugee” illusion. När nationalstaten faller så kommer globala finansiella intressen att lägga vantarna på Sverige i utbyte mot återuppbyggnad, investeringar och kontroll. Det är detta Bonnier och Wallenberg har strävat efter, expandera sina buisness på en global nivå. Buisness-män är inte intresserade av folket el landets bästa.

Vinstmaximering är prio 1, för att slå jackpot så får det varken finnas nationer med gränser el ett enat folk som skulle kunna bjuda på motstånd. ”Refugee” kortet löser båda dessa problem tillsammans med knäppa ideologier/kulturer och radikala religioner.

Europa kommer att aldrig mer att vara sig likt.

Annonser