http://www.forsakringskassan.se/privatpers/nyhetsarkiv/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItjAx8nZwMHQ0sgg0sDDwtPSxd3SyN3B1djIEKIoEKDHAARwNC-sP1o8BKTDxcnA3dnQ28LdyNTQ0cAwMMjU38jby8gg2gCvBYUZAbYZDpqKgIALREwA0!/?1dmy&current=true&urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontentse%2Fnyheter%2Fprisbasbeloppet_sanks_2016

Tick tack tick tack..

Jag sa ju att 2016 bli året då Sverige sjunker ordentligt. Nu börjar det långsamt, i vanlig ordning kommer det att börja underifrån, längst ner i samhällsskiktet.

Inga protester kommer att höras då, först när det når en viss klass så kommer det att gapas och förmodligen att skyllas neråt.

Vi kommer att lägga skulden på varandra och det kommer säkert att bli ett inbördeskrigs liknande scenario. Därför är det otroligt viktigt att folk håller ihop, stå enade och tappa inte er medmänsklighet i dessa tider av hat.

Glöm färg vs färg , det har aldrig handlat om det. Det handlar om medmänskliga människor vs primitiva grottmännisko beteende.

Annonser