image

Sveriges bästa realist utan tvivel. Dessutom brownie likt mig själv och kan därför inte stämplas med ”rasist” svamlet. Logik och sunt förnuft.

Läs mer på hans blogg hur han fullständigt krossar alla ”hjälpa” myter gällande den havererade migrationspolitiken som drivs fram.

http://www.tino.us

”Anna Dahlberg i Expressen “I morgon bjuder regeringen in till ett möte under sloganen ”Sverige tillsammans”…det räcker med en snabb titt i programmet för att inse att krismedvetandet lyser med sin frånvaro. Rubriker som ”Vi har gjort det förr” och ”Möjligheter och lösningar” vittnar om att detta i själva verket är ett slags pep talk-möte…Önsketänkandet går som en röd tråd genom flyktingkrisen. För en månad sedan försäkrade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson att antalet asylsökande inte var något som helst problem att hantera. Lika trygg var SKL:s ordförande Lena Micko (S), som avfärdade tanken att nyanlända innebär en ekonomisk belastning för kommunerna (Ekots lördagsintervju 26/9). Nu larmar SKL tvärtom om att flyktingkrisen kommer att leda till en skattechock.

Samma obekymrade inställning har präglat medias rapportering och hela samhällsdebatten. Den som har uttryckt oro över utvecklingen har avfärdats som alarmist eller diagnosticerats med ”migrationsfeber”. Nu börjar krismedvetandet så sakteliga sjunka in. Migrationsverket går på knäna, kommuner som Trelleborg och Filipstad larmar om en ohållbar situation och Malmö stad har gått upp i krisläge 2. Önsketänkandet har i stället förflyttats till framtiden. På lång sikt, försäkrar alla, kommer detta att gynna Sverige.

Men vad finns det egentligen för belägg för det påståendet? Om man studerar verklighetens exempel av ”lång sikt” framträder en helt annan bild. Utvecklingen i ledande mottagarkommuner som Malmö, Botkyrka och Södertälje visar tvärtom att skattekraften har sjunkit kraftigt de senaste 20 åren. Det ligger också i linje med vad ledande migrationsforskare som Jan Ekberg och Joakim Ruist har kommit fram till. Så länge integrationen fungerar dåligt är flyktingmottagande inte en lösning på den demografiska utmaningen, utan tvärtom något som ökar försörjningsbördan”

Sverige har inte ”gjort det förr”. Den flyktinggrupp det gått bäst för är Bosnier med ca 70% förvärvsfrekvens, dvs. dubbel så högt utanförskap som de med svenskt ursprung. Även om en välutbildad flyktinggrupp hade klarat sig bra kan man inte cherry-pick de det gått bäst för och ignorera alla från Irak, Libanon, Kosovo, Afghanistan, Somalia, Eritrea etc. Det vore också nyttigt med sinne för proportioner. Det finns ca 57.000 invandrare från Bosnien, motsvarande ett par månaders inflöde idag. För att invandring ska bli långsiktig lönsam måste i praktiken de inrikes föddas utfall överträffas, vilket aldrig sker. En kurva som långsamt pekar nedåt år efter år är inte hur långsiktiga vinster brukar se ut.”

Annonser