image

FeminiZm

Ännu en extremistisk ideologi som gått från att stå för kvinnors rätt(på ytan) till en bekräftelsesökande sörja. Sponsrad av bla den zionistiska finansfamiljen Rockefeller för att trigga igång en konflikt mellan kvinna och man. Inbilla kvinnan att hon är konstant förtryckt och kan klara sig själv för att senare dras bort ifrån familjen och satsa på karriären. Som i sin tur gör kvinnan till en tillgång åt bankerna(finanssystemet).

Två utmärkande konsekvenser av detta är:

1. Skilsmässor är idag skyhigh. Mycket tack vare ”titta på mig” ideologin. Det resulterar i: två hushåll, två lån, två utgifter, två konsumtion osv.

2. Barnen kommer så klart i kläm då man idag inte ser värdet i barn. Vi lever i egots tidsålder. Detta resulterar i att de nyskilda föräldrarna försöker ”köpa” tillbax sina barn till välmående=mer konsumtion.
Barnen tappar gnistan och får ta många av smällarna, vilket leder till att de vänder sig till läkemedelsföretagen för mer medecin och hittepå diagnoser för att återigen gynna finanselitens intresse som har enorma intressen i läkemedelsföretagen.

En ideologi som drivs på successivt sida vid sida med ”mångkultur” och Pride flaggor. Minoritetsmakt är det ultimata vapnet för att krossa nationalstaten och radera nationers samhällsstruktur, moral, historia, kultur och värderingar. Man försätter länderna i en sorts identitetskris utan styrka och självkännedom, en enkel match för den zionistiska bankkartellen och deras finanssystem som idag plundrar länder på båda sidor av jordklotet med snarlik taktik. Divide and conquer!

Annonser